archiv

 

Kateřina Lachmanová
Vězení s klíčem uvnitř

Ukázky z knihy Vězení s klíčem uvnitř

Tato kniha mě přitáhla svým názvem. To bylo to první, co mě přinutilo ji otevřít. Vězení s klíčem uvnitř. To je přece velmi podivné vězení. A přesto taková existují. Je to vlastně situace každého neznovuzrozeného člověka. Ježíš nám do vězení podal klíč, my jen musíme dojít ke dveřím a otočit jím. Ale tato kniha se neobrací k lidem nevěřícím, ale především k těm již věřícím. I ti mohou být ve vězení. Zní to podivně? Jde o vězení neodpuštění a vězení samospravedlivosti.

Autorka knihy je členkou katolické církve a na její knize je to znát. Teď můžete říci: "No jo, nějakej katolicismus nám sem tahá." Zaručuji každému, kdo by tak mohl reagovat, že právě jemu může tato kniha mnoho dát. Zabývá se totiž i problémy ekumenického hnutí - vzájemnými hříchy a neodpuštěním jednotlivých denominací.

Osobně jsem to, že autorka je katolička, vnímal spíše jako klad. Zajímavý je pohled z "katolické" strany, například právě na problémy vztahů mezi jednotlivými církvemi.

První část knihy se zabývá neodpuštěním. Tím, proč je nutné odpouštět, a důvody neodpuštění.

Druhá, větší část mluví o samospravedlivosti, tedy nevyznání hříchů a pocitu, že "jsem něco lepšího". Probírá proces usmiřování a také běžné "obranné mechanismy". Samostatný oddíl je věnován vězení kolektivní samospravedlnosti. To je téma zvláště citlivé pro katolickou církev, ale nemysleme si, že my protestanté jsme "z obliga", naprosto ne. S tímto tématem souvisí i oddíl nadepsaný "zástupné vyznávání vin".

Poslední oddíl knihy mluví o některých konkrétních podnětech k usmíření. Myslím, že stojí za to jmenovat alespoň některá témata: odpuštění sobě, odpuštění ve vlastní církvi, vztah k jiným církvím, rasismus.

 

Pro představu připojuji na závěr tohoto článku ukázku ze zmiňované knihy.

MaŠ

vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří v roce 1996

INSPIRACE č.1 (25.11.98)

předchozí stránka (Měl jsm rád jedno děvče) následující stránka (Áron a vosy)